Skip to main content

Biblioteket Bevakar: Dietist


Biblioteket bevakar

Böcker

Tryck på bilden eller texten för att ta dig till titeln.

  •  Ibland når du titeln direkt, annars loggar du  med ditt VGR ID och bibliotekslösenord eller maillösenord.
  •  Det finns även boktips där du fyller i ett intresseformulär så ordnar vi titeln till dig

Tidskrifter

Vi presenterar de tre senaste publicerade artiklarna i varje tidskrift. Tryck på Webbsida så kommer du åt fler nummer och artiklar.

JAMA Psychiatry

Loading ...

BMC Psychiatry

Loading ...

Clinical Nutrition

Loading ...

Public Health Nutrition

Loading ...

The British Journal of Nutrition

Loading ...

Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics

Loading ...

Journal of Pediatric Health Care

Loading ...

Kidney International

Loading ...

Dietistaktuellt

Loading ...

Läkartidningen

Loading ...

Celiakiförbundet

Socialstyrelsens riktlinjer

DiabetologNytt

Bra att veta

NU-biblioteket

www.nusjukvarden.se/nubiblioteket​

Kontakt
e-post: biblioteket.nu@vgregion.se
telefon: 010-4356940

Om du vill använda våra tjänster behöver du vara låntagare hos NU-biblioteket.

Låntagaransökan

Låneregler

Medicin

Här under kan du läsa om Nutrition med fokus på medicin

Clinical Nutrition & Metabolic Care

Loading ...

The Journal of Nutrition, Health & Aging

Loading ...