Skip to main content

Biblioteket Bevakar: Ambulans


Biblioteket bevakar

Böcker

Tryck på bilden eller texten för att ta dig till titeln.

  •  Ibland når du titeln direkt, annars loggar du  med ditt VGR ID och bibliotekslösenord eller maillösenord.
  •  Det finns även boktips där du fyller i ett intresseformulär så ordnar vi titeln till dig

Ambulanssjuksköterska

Välkommen till Biblioteket bevakar-sidan för dig som är sjuksköterska inom Ambulansen.

Tidskrifter och dagstidningar

Här nedan finns länkar till dagstidningar och flöden från tidskrifter. Vi presenterar de tre senaste publicerade artiklarna i varje tidskrift. Tryck på Webbsida så kommer du åt fler nummer och artiklar.

Länkar till dagstidningar

Tidskrift: Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine

Loading ...

Tidskrift: Resuscitation

Loading ...

Tidskrift: Prehospital Emergency Care

Loading ...

Tidskrift: Ny teknik

Loading ...

NU-biblioteket

NU-biblioteket

www.nusjukvarden.se/nubiblioteket​

Kontakt
e-post: biblioteket.nu@vgregion.se
telefon: 010-4356940

Om du vill använda våra tjänster behöver du vara låntagare hos NU-biblioteket.

Låntagaransökan

Låneregler

Webbflöden

Nyheter från Ambulansforum

Loading ...

Nyheter från Polisen VGR

Loading ...